Wat versta jij onder de term Informatiemanager?

De Wikipedia omschrijving van de term Informatiemanager is hieronder beschreven, maar wat versta jij onder de term Informatiemanager wanneer je aan BIM/ISO 19650 denkt?

Een informatiemanager is een functionaris die verantwoordelijk is voor informatiemanagement, dat wil zeggen het vertalen van de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan in informatievoorziening.

Welke taken en verantwoordelijkheden horen bij een Informatiemanager? Is er nog een verschil op praktisch en strategisch vlak?
Binnen de organisatie waar ik werk loop ik tegen verschillende opvattingen aan wanneer we het hebben over Informatiemanager, dus op deze manier wil ik graag meer meningen ophalen.

2 likes