Versnellingsproject 3D GeoBIM, een brug tussen GIS en BIM

Het versnellingsproject “3D GeoBIM” is door GeoBIMexperts geïnitieerd met als doel: een brug slaan staan tussen de wereld van 3D-Geo-data en 3D-BIM! Het bundelen en makkelijker toepasbaar maken van geo-kennis en -kunde voor in de bouwsector is het belangrijkste doel. Met het project willen we het gebruik van vooral open 3D Geo-data gebruiksvriendelijker maken, in samenwerking met de data aanbieders. Via verschillende Ronde Tafelgesprekken worden na discussies en presentaties ‘best-practices’ verzameld. Deelnemers uit de markt samen met de data aanbieders (Kadaster, TU Delft, het Waterschapshuis AHN). Resultaten en inzichten zullen beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers die zich hebben aangemeld. Ook zullen ‘kenniskaarten’ worden gemaakt en beschikbaar worden gesteld via websites.

De initiatiefnemers willen een brede vertegenwoordig uit de bouw de mogelijkheid bieden om kennis en ervaring in te brengen, en te halen. Partijen met interesse kunnen zich richten tot GeoBIMexperts via info@geobimexperts.nl of via mijn persoon.

Hans Lammerts
teamlid versnellingsproject ‘3D GeoBIM’

3 likes

Pak je kans om mee te werken aan een betere 3D Geo data voorziening voor de bouwsector. GeoBIMexperts organiseert rondetafel sessies over het onderwerp 3D GeoBIM waarbij we met de producenten van 3D Geodata in gesprek gaan. Binnen ons [#3DGeoBIM] [#versnellingsproject] kun je met jouw kennis en praktijkervaring bijdragen. Heb je interesse, bezoek dan onze aanmeldpagina. Daar lees je verder over wat we hebben georganiseerd en welke rondetafel voor jou geschikt is. [#digigo]

Voor deze gesprekken met Kadaster, TU Delft en het Waterschapshuis zijn we actief op zoek naar praktijk voorbeelden in het gebruik van 3d omgevingsdata voor de bouw (dus de bim toepassingen) Doel is dat we obstakels en ongewenste workarounds (data coneversies) in beeld brengen in dr markt. Het rare is dat er yot op heden eigenlijk geen regulier gesprek tussen ‘Bouwend Nederland’ met deze geodata aanbieders, maar daarin hopen we verandering in te brengen!

Dus … heb je een ervating of mogelijke verbetering die je zou willen delen? Aarzel dan niet en neem even contact op. Je krijgt de mogelijkheid je use case toe te lichten en jezelf met het onderwerp op kaart te zetten. Een mogelijkheid tot blijvende constructieve verbetering op gebied van GeoBim!

3D GeoBIM, interessante definitie :wink:

BIM staat primair voor Bouwwerk Informatie Management waarmee bouwwerken alles is of kan zijn wat wij (de mens) met onze “handen” maken, denk aan gebouwen-bruggen-sluizen-wegen-tunnels-hoogspannings netwerk - etc. etc.
Volgens de internationale BIM norm de ISO 19650 leg je alle data-geometrie-documenten vast in de “Common Data Environment” (CDE). Binnen de CDE praten we over het Project Informatie Model en het Asset Informatie Model. Binnen het PIM hebben we het vervolgens bijvoorbeeld over het 3D model (van het bouwwerk), het 4D model (planning), het 5D model (kosten), het ERP model, het Document Management Systeem (DMS), etc.

Volgens mij gaat BIM als methodiek dus ook over GEO bouwwerken, en is het Geografisch Informatie Systeem ook een 3D (GEO BIM)model.

In ieder geval is het een heel intressant om het horen en onderzoeken hoe de praktijk onderscheid maakt wordt tuasen ontwerpdata enerzijds en een omgevingsmodel anderzijds. Ik kan me voorstellen dat het initiatief kan leiden tot aanbevelingen ook met het oog op het iinrichten van CDE. Richting voor bim-managers maar ook riching de data aanbieders.

Dua als als je een use-case of praktische tips en tricks wilt delen vanuit eerdere projecten vanuit instalaties perspectief, wees welkom Jeroen :slight_smile:

De eerste dag was een interessante ochtend. De presentatie die Kadaster gaf heb ik bijgevoegd.
Met name Tru-ortho als ‘bijprodukt’ van 3D Basisvoorziening klonk menig BIM ontwerper als muziek in de oren :wink:

Het programma van dag 2 staat hier op de site van GeoBimExperts DigiGO versnellingsproject 3D GeoBIM

Presentatie Kadaster (dag 1)