Relatie NEN-EN 17412-1 - ISO19650

NEN-EN 17412-1 Building Information Modelling – Level of Information Need is mijns inziens van groot belang in relatie tot ISO19650.

Vraag: Hoe kunnen we NEN-EN 17412-1 in Nederland goed toepassen in relatie tot ISO19650?

1 like