Nederlandse principes ISO19650

Behoefte: Zoals Lex Ransijn ook presenteerde in relatie ISO19650,
a) We in Nederland datadrops definieren (als default b.v. DD1 na VO, DD2 na DO, etc.)
b) We uniforme bestandsbenaming als default definieren
c) Wel/Niet vertalen van status (Onderhanden werk, Gedeeld, Gepubliceerd, Archief)
d) Uniforme manier uitsplitsing aspectmodellen/informatiecontainers (b.v. conform RVB BIM Norm)

Vanuit deze communitie als BIM loket (eenvoudige) kenniskaart?

2 likes

Datadrops zijn Informatieleveringen volgens de ISO 19650 :wink:

1 like

Inderdaad, ik moet nog even wennen aan de Nederlandse termen :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 like

Wel vertalen status, wij gebruiken nu Werkbestanden, Gedeeld, Goedgekeurd en Archief

1 like

c) De vertaling van statussen is redelijk eenvoudig af te spreken maar het proces tussen de statussen is waar de uitdaging zit. In praktijk gaat het uitwisselen van gegevens niet altijd rechtlijnig. Denk daarbij aan “delen voor interne controle” (S0 naar S3), afgekeurd na “4-ogen principe” (S3 naar S0) incl de aanpassingen in de bijlage… een vereenvoudigd CDE Proces Schema vanuit het BIM loket zou verheldering kunnen verschaffen. (Doelstelling vanuit de BIM loket ISO 19650 community?)

Wij gebruiken volgens de NEN-EN ISO: OnderHanden Werk, Gedeeld, Gepubliceerd, Gearchiveerd

a) Is de verwijzing naar de fasering volgens de Standaardtaakbeschrijving 2014 een optie?
b) Hier ben ik ook wel benieuwd naar. In het Verenigd Koninkrijk gebruiken ze: Project-Originator-Functional-Spatial-Form-Discipline-Number dit kan in NL ook gehanteerd worden, maar voor de uniformiteit lijkt het mij handig dit vast te leggen met vooraf gedefinieerde codes.
c) In dit topic zie je al verschillen ontstaan, maar ik kan mij vinden in wat Jeffrey zegt.

Daarnaast zou ik onderstaande nog toe willen voegen:
e) Revisiecode - ISO 19650-1 paragraaf 12.1 - eventueel conform het UK BIM Framework, maar dan met eigen letters?
f) Classificatie - ISO 19650-2 paragraaf 5.1.7 - ik ben erg benieuwd welke classificatie wij hiervoor kunnen gebruiken of wat er al gebruikt wordt misschien?

Hoe kunnen we vanuit deze community een bijdrage leveren? En wordt alles in kenniskaarten verwerkt of is de vorm van een Wiki zoals het UK BIM Framework wellicht handiger?