Kijk de Online Friday over NLCS Netbeheer terug, een DSGO versnellingsproject

Het DSGO versnellingsproject NLCS Netbeheer heeft onderzoek gedaan naar de uitwisseling van informatie bij verschillende partijen die bij realisatie en beheer van ondergrondse netwerken betrokken zijn. Tijdens deze Online Friday delen Aydemir Çetin en Corné Helmons de resultaten van deze inventarisatie met je. Ze gaan in op knelpunten bij het uitwisselen van informatie tussen partijen, en op de rol die standaardisatie kan spelen bij het oplossen ervan.

1 like

In deze sessie doet @ACetin een oproep om samen te werken. Wil jij inhoudelijk bijdragen of af en toe meedenken? Heb je vragen over de mogelijkheden? Laat het ons weten met een korte reactie op dit bericht.

1 like