Het BIM Loket heeft een nieuwe directeur: Pieter van Teeffelen

Goed nieuws! We hebben een nieuwe directeur bij het BIM Loket. Op 1 april neemt Pieter van Teeffelen het stokje over van Jan Al, die sinds eind vorig jaar interim directeur was. Pieter is een verbinder en bruggenbouwer pur sang, een ervaren ketenregisseur met expertise in informatieorganisaties. Hij is kortom de aangewezen persoon om met het BIM Loket de volgende stap te zetten.

Pieter van Teeffelen 214px

Pieter brengt ruim 30 jaar ervaring met de (ruimtelijke) informatieorganisatie mee. Hij was binnen de overheid in diverse functies betrokken bij de nationale invoering van digitale plannen, informatisering en standaardisering van (object)informatie en de doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang. In zijn huidige positie als directeur van DataLand is hij als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten op nationaal niveau sterk betrokken bij informatieprojecten en de beschikbaarheid en uitwisseling van data, de integratie van gegevens-registraties en de implementatie van een digitaal stelsel. Ook was hij een van de intiatiefnemers van de ‘Routekaart BIM voor gemeenten’.

Lees het uitgebreide bericht op onze website.

3 likes