Een digital twin is...? (poll)

  • de oplossing voor ál mijn problemen als OG/ON
  • een handige tool voor beheerders en assetmanagers
  • een gadget voor datageeks
  • een oplossing voor sommige specifieke problemen

0 stemmers

Er gaan veel spookverhalen rond over wat digital twins zijn… en de discussie over nut en noodzaak lijkt er op die over BIM 15 jaar geleden. BIM loste toen élk probleem op, was het vooroordeel. Daarna ontdekten we dat het gewoon werk was, nuttig veelal en vaak ook beter, maar geen wondertool. Hoe kijken jullie daar tegen?

Een digital twin is een digitale representatie van een bouwwerk, waarin statische (as is) data en dynamische (live) data bij elkaar komen. In dit model kun je vervolgens vooraf simuleren welke aanpassing welk effect gaat hebben op het daadwerkelijke fysieke bouwwerken zijn gebruikers. Handig dus voor iedereen :wink:

2 likes