Definities: Verschil tussen bestanden en documenten

Vaak is er discussie over wat er een bestand of document is, en dan heb je ook nog extracten hiervan. Bijvoorbeeld: is iets wat gegenereerd wordt uit data een document? Graag hoor ik jullie mening hierover t.b.v. duidelijke definities hierover.

3 likes

Hoi, deze definities worden inderdaad vaak voor de zelfde doelen gebruikt wat verwarrend kan zijn. Zodra je de inhoud van het document/bestand beschrijft verdwijnt deze discussie hoogstwaarschijnlijk.

Mijn inziens geschiedt alle (digitaal) uitgewisselde informatie in de vorm van een bestand via een bestanddrager, daaronder vallen beschrijvingen van bestanden zoals tekeningen, rapporten of dergelijke met een veelal specifiek doel, het draait immers om informatie. Alles dat je ergens documenteert is natuurlijk een document.

Gr, Remy

Mijn inziens: Bestand = de superklasse, Document = subklasse van Bestand. Bestand is een definitie voor alle vormen van digitale bron- en extract bestanden. Een bestand kan dus zijn Document in Word, extract daarvan is PDF of denk aan een 3D model Revit met het extract IFC.

Het bronbestand bepaald, samen met de tool voor data uit bronbestand, welke data uit dit bestand kan worden gegenereerd. Zo kan ik uit een PDF wel tekst kopiĆ«ren naar Word, maar uit een IFC kan ik geen Revit familyā€™s kopiĆ«ren.