Conversies 3D Basisvoorziening Kadaster

3D BAG data converteren vanuit citysjon (LOD 2,2) naar IFC is goed te doen met de aangewezen tool Cityjson2IFC door Kadaster. Dat levert in de regel heel bruikbare bestanden op met geometrie inclusief pand id.

Echter de data van volledige tiles 3D basisvoorziening levert met LOD 1.2 topo na een veel te lange conversie periode nog onbruikbaar grote IFC bestand. Het inlezen van deze bestanden is haast niet te doen. Deze constatering wil ik even delen en vastleggen. Onderstaand een screenshot van het lange converteer proces naar IFC via (achter de schermen) IFCopenshell.

Ik heb het idee dat de topo misschien nog wat slimmer geconverteerd kan worden. Niet vlakje voor vlakje maar als topo-element per perceel. Dan zou je per percelen een topo element hebben. Ljikt mij een handig idee.

Daarnaast moet ook de translate nog netjes worden meegegeven aan het IFC. Ook dit gebeurd op dit moment niet.